Οι Moody's αναβάθμισαν την προοπτική τριών τραπεζών


Ο οίκος αξιολόγησης Moody`s, στον απόηχο της αναβάθμισης του ορίζοντα του κυπριακού χρέους σε θετικό από σταθερό, διαφοροποίησε την προοπτική της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας από αρνητική σε θετική, ενώ διαφοροποίησε επίσης την προοπτική της ρωσικής RCB από αρνητική σε σταθερή.


Για την Τράπεζα Κύπρου, ο οίκος, πέραν της αλλαγής της προοπτικής σε θετική, διατήρησε τη διαβάθμιση για τις μακροχρόνιες καταθέσεις σε Ca και αναβάθμισε τα μη εξασφαλισμένα μεσοπρόθεσμα ομόλογα σε  (P) Ca από (P)C.

Σε σχέση με την Ελληνική Τράπεζα, ο οίκος διαφοροποίησε την προοπτική από αρνητική σε θετική, και επιβεβαίωσε την αξιολόγηση μακροχρόνιων καταθέσεων σε Caa3.

Για την RCB, οι Moody`s διαφοροποίησαν την προοπτική από αρνητική σε σταθερή και διατήρησαν την αξιολόγηση μακροχρόνιων καταθέσεων σε Caa2.

Η διαφοροποίηση της προοπτικής σε θετική για την Τράπεζα Κύπρου έρχεται μετά την αναβάθμιση της προοπτικής του κυπριακού χρέους σε θετικό και αντανακλά την υψηλότερη ικανότητα της Κυβέρνησης να παρέχει εξωτερική βοήθεια στην Τράπεζα, προκειμένου αυτή να τηρήσει τους στόχους για τη ρευστότητα και το κεφαλαιακή επάρκεια σε περίπτωση ανάγκης. Οι Moody`s σημειώνουν δε την ύπαρξη του αποθέματος του €1 δις από το πρόγραμμα στήριξης από το πρόγραμμα στήριξης. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα προνοούσε την παροχή €2,5 δις για στήριξη του τραπεζικού συστήματος, εκ των οποίων διατέθηκε μόνο το €1,5 δις για στήριξη του Συνεργατισμού.

Ωστόσο, ο οίκος σημειώνει πως διατηρούνται οι έντονες κεφαλαιακές και χρηματοδοτικές προκλήσεις για την τράπεζα. "Ενώ οι Moody`s αναμένουν ότι η πώληση των μη κύριων περιουσιακών στοιχείων θα στηρίξει τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας, ο οίκος πιστεύει ότι το πιο αδύναμο εσωτερικό περιβάλλον, οι ψηλοί ρυθμοί ανεργίας και συνεχιζόμενη διόρθωση των τιμών των ακινήτων θα οδηγήσουν σε ψηλά προβληματικά δάνεια και απώλειες που θα διαβρώσουν περαιτέρω το κεφάλαιο", σημειώνει ο οίκος, ο οποίος επισημαίνει πως το ύψος των Μη

Εξυπηρετούμενων Δανείων ανήλθε στο 53% του δανειακού χαρτοφυλακίου το Δεκέμβριο του 2013.

"Ενώ η καταθετική βάση της τράπεζας έδειξε κάποια σημάδια σταθεροποίησης, οι Moody`s θεωρούν ότι το χρηματοδοτικό προφίλ της τράπεζας παραμένει ευάλωτο στην εύθραυστη εμπιστοσύνη των καταθετών και η Τράπεζα έχει περιορισμένα αποθέματα για να αντεπεξέλθει σε περαιτέρω εκροές καταθέσεων".

Και για την Ελληνική Τράπεζα, ο οίκος επικαλείται το αδύναμο εσωτερικό περιβάλλον που θα οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες στο δανειακό χαρτοφυλάκιο, οι οποίες έχουν ήδη ανέλθει στο 44% το Δεκέμβριο του 2013.

Σημειώνει όμως ότι οι κίνδυνοι αυτοί εξισορροπήθηκαν μερικώς από την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση της
Τράπεζας χωρίς κρατική στήριξη. Συμπληρώνει ότι ο δείκτης Κύριων Βασικών ιδίων κεφαλαίων του 13,1% παρέχει ένα απόθεμα σε περίπτωση υψηλών απωλειών.
Επισημαίνει ότι το υγιές προφίλ ρευστότητας της τράπεζας μπορεί να αντισταθμίσει περαιτέρω εκροές καταθέσεων και ότι η Τράπεζα δεν βασίζεται σε χρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα.

Τέλος, για την RCB, ο οίκος σημειώνει ότι διαφοροποίησε την προοπτική από αρνητική σε σταθερή, αντανακλώντας τη σταδιακή χαλάρωση κάποιων στοιχείων των περιορισμών στις καταθέσεις, οι οποίες ωστόσο αντισταθμίζονται από την παραμονή των περιορισμών για εγχώριους πελάτες της Τράπεζας.

Η διατήρηση της αξιολόγησης των μακροχρόνιων καταθέσεων σε Caa2, που είναι υψηλότερη από την αξιολόγηση Caa3 για το κυπριακό χρέος, αντανακλά την περιορισμένη διασύνδεση της τράπεζας με την κυπριακή οικονομία και την περιορισμένη έκθεσή της στον κυπριακό πιστωτικό κίνδυνο. Σημειώνει τέλος ότι η Τράπεζα συνεχίζει να επηρεάζεται από τους οικονομικούς, πολιτικούς και νομικούς κινδύνους στην Κύπρο και υπόκειται στους κανονισμούς της Κυπριακής Κεντρικής Τράπεζας, που περιλαμβάνουν και τους καταθετικούς περιορισμούς.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πού είναι το "Σημείο L" στον άνδρα;

Εκτίμηση Ακινήτων : Διαφορά ανάμεσα σε Οικόπεδο και Χωράφι

Θέρμανση και οικονομία: Τι συμφέρει για ζεστό σπίτι!