Νέες μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας


Στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) εισάγονται στις 19 Μαρτίου οι νέες μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας, οι οποίες προέκυψαν από την υποχρεωτική μετατροπή 85.873.871 Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου (ΜΑΚ1) έτσι ώστε να ενισχυθεί ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) της τράπεζας στο 9%.

Με τη μετατροπή ΜΑΚ 1 σε μετοχές, ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της Ελληνικής Τράπεζας αυξάνεται στο 9,3%, από 7,3% που είχε μειωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου του 2013, λόγω των ζημιών ύψους €191 εκατομμυρίων που ανακοίνωσε η τράπεζα για το 2013 και οι οποίες ήταν αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των επισφαλών δανείων στα €311 εκ. ευρώ.
Σε περίπτωση που χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων της, η τράπεζα διατηρεί επιπλέον ΜΑΚ1 αξίας περίπου €40 εκ. καθώς και ΜΑΚ2 συνολικής αξίας €128 εκ.
Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΧΑΚ, οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο στο Χρηματιστήριο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας, το οποίο θα ανέλθει σε 3.547.492.401 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01.
Το ΧΑΚ σημειώνει ότι λόγω της μετατροπής ΜΑΚ 1, ο εισηγμένος αριθμός των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου που διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ με κωδικούς HBCS1/ΕΤΜΑ1 θα μειωθούν σε 40.508.360, αξίας €1,00 το κάθε ένα.
Η διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ των 858.738.710 νέων μετοχών της τράπεζας θα αρχίσει την Τετάρτη 19 Μαρτίου του 2014, ημερομηνία κατά την οποία θα ισχύσουν και οι διαφοροποιήσεις στους εισηγμένους αριθμούς των πιο πάνω τίτλων, αναφέρει το ΧΑΚ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πού είναι το "Σημείο L" στον άνδρα;

Θέρμανση και οικονομία: Τι συμφέρει για ζεστό σπίτι!

Εκτίμηση Ακινήτων : Διαφορά ανάμεσα σε Οικόπεδο και Χωράφι