Εκτός ΧΑΚ η εταιρεία Ορφανίδης - Ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ορφανίδης.Λευκωσία: Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται καθόλη της διάρκεια της ημέρας στο μέτωπο των υπεραγορών Ορφανίδης. To μέλλον της Εταιρείας Ορφανίδης βρίσκεται πλέον στα χέρια των τραπεζών ενώ δηλώθηκε ξεκάθαρα στους προμηθευτές της ότι «είτε θα στηρίξετε την εταιρεία είτε θα κλείσει και θα οδηγηθεί σε εκκαθάριση». 

Στους προμηθευτές οφείλονται €85 εκατ., και για το θέμα είχαν συνάντηση με τον εκτελεστικό πρόεδρό της Χρίστο Ορφανίδη και τον γενικό διευθυντή Κωνσταντίνο Ιωάννου για να ενημερωθούν για τις συσκέψεις που έγιναν τις προηγούμενες μέρες με τις τράπεζες. 

Στη συνάντηση, ενημερώθηκαν ότι προτάθηκε στις τράπεζες να αναλάβει τη διαχείριση της εταιρείας ο σύμβουλος επιχειρήσεων Αντρέας Ανδρονίκου και σε 8 με 10 εβδομάδες να εξεύρει αγοραστή των εμπορικών δραστηριοτήτων της.
 
«Τους εξηγήσαμε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και ότι αν οι τράπεζες δεν αποδεχθούν τον κ. Ανδρονίκου και αν οι ίδιοι δεν στηρίξουν την εταιρεία, θα πάμε σε εκκαθάριση», δήλωσε στον «Φ» ο κ. Ιωάννου, προσθέτοντας ότι οι προμηθευτές δεν θα πάρουν τίποτα, διότι προηγούνται οι εξασφαλισμένοι πιστωτές που είναι βασικά οι τράπεζες. 

Τα χρέη της εταιρείας στις τράπεζες φθάνουν στα €145 εκατ.

Το απόγευματης Παρασκευής θα υπάρξει νέα συνάντηση με τις τράπεζες, οι οποίες θα αποφασίσουν για τον διαχειριστή και την παραχώρηση τραπεζικών εγγυήσεων για την αξία νέων προϊόντων που θα παραδίδουν οι προμηθευτές. Το ύψος των τραπεζικών εγγυήσεων υπολογίστηκαν στα €6 εκατ. 

Για τα παλιά τους χρέη, οι προμηθευτές θα αποπληρωθούν μέσω ενός ειδικού λογαριασμού που θα δημιουργηθεί, αφού βρεθεί αγοραστής για τις εμπορικές δραστηριότητες της εταιρείας και πωληθούν ακίνητά της. 

Αναστολή διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ορφανίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ (ΟΡΦΑ / ORF, ΟΡΦΑΒ/ ORFB) για σήμερα 13 Δεκεμβρίου 2012, με βάση τα τελευταία δημοσιεύματα στον τύπο που αφορούν την εταιρεία.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, λόγω μη διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς του Χρηματιστηρίου ως προς τις εν λόγω κινητές αξίες και για προστασία των επενδυτών.
 
Μετάταξη μετοχών 

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε με βάση την Παράγραφο 2.2.3(ε) της ΚΔΠ 326/2009, τη μετάταξη των μετοχών της εισηγμένης εταιρείας Ορφανίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας από την Κύρια Αγορά του ΧΑΚ, με έναρξη ισχύος από αύριο Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012.  Η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην Έκθεση Ελεγκτών επί των Ενοποιημένων και Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 υπάρχει Έμφαση θέματος με την οποία επισύρεται η προσοχή στη σημείωση 2(γ) επί των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων αναφορικά με τη λειτουργία της εταιρείας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Επιπρόσθετα, τα Εγγυημένα Ομόλογα της εταιρείας από αύριο Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012, θα διαπραγματεύονται με ειδική σήμανση ΕΚ – Ειδική Κατηγορία Διαπραγμάτευσης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του ΧΑΚ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πού είναι το "Σημείο L" στον άνδρα;

Εκτίμηση Ακινήτων : Διαφορά ανάμεσα σε Οικόπεδο και Χωράφι

Θέρμανση και οικονομία: Τι συμφέρει για ζεστό σπίτι!