Ψήφισμα της Βουλής στον Μπαν κι Μουν για τον Ντάουνερ

Ζητεί αποκατάσταση της αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας του θεσμού του  Ειδικού Συμβούλου του ΓΓ
Ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθές το απόγευμα  ψήφισμα, το οποίο αποφάσισε να στείλει στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Μπαν κι-Μουν και με το οποίο εκφράζει την άποψη ότι επείγει η αποκατάσταση της αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας του θεσμού του Ειδικού Συμβούλου του και ότι αυτό αποτελεί ευθύνη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατόπιν μακράς συζήτησης στο πλαίσιο του Κεφαλαίου Δ΄ της ημερήσιας διάταξης της Ολομέλειας για το θέμα ''Η υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Ειδικό Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Αλεξάντερ Ντάουνερ και η ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων από την κυπριακή Κυβέρνηση'', θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων - Περιβαλλοντιστών, Γιώργου Περδίκη.

''Με το ψήφισμα, επίσης, η Βουλή δηλώνει πως ''θεωρεί ότι οι ετεροβαρείς και επιζήμιες δηλώσεις και ενέργειες του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα εκφεύγουν των προνοιών του Καταστατικού Χάρτη και των περί Κύπρου Ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών''.

''Ως εκ τούτου'', συνεχίζει το ψήφισμα της Βουλής, ''του αποστερούν την έξωθεν καλή μαρτυρία και εκθέτουν τον ίδιο το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, αλλά κυρίως δυσχεραίνουν και παρακωλύουν την όλη διαδικασία των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού''. 

''Σήμερα'', δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, Γιαννάκης Ομήρου, ''η Βουλή των Αντιπροσώπων, τόσο με τις αγορεύσεις των εκπροσώπων των κομμάτων όσο και με το ψήφισμα το οποίο έχει εγκριθεί ομόφωνα, στέλλει ένα ισχυρότατο μήνυμα της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι το μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο μόρφωμα στην επικράτεια της Κύπρου και είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς της Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ, ότι όλοι οι εκπρόσωποί της οφείλουν να ενεργούν εντός του γράμματος και του πνεύματος του Καταστατικού Χάρτη και των περί Κύπρου Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ''.

''Διαφορετικά'', πρόσθεσε ο κ. Ομήρου, ''θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για τη διαφύλαξη της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας του διεθνούς Οργανισμού, διότι ο ΟΗΕ, παρά τις αδυναμίες και τα ελλείμματά του, εξακολουθεί να είναι το καταφύγιο και η ελπίδα των μικρών και αδικουμένων λαών''.

''Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας'', όπως αναφέρεται στο ψήφισμα, ''ενεργώντας υπό το φως των αποτελεσμάτων της 2ης Συνάντησης στο Greentree της Νέας Υόρκης, από 22 ως 24 Ιανουαρίου 2012, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και των ηγετών των δύο κοινοτήτων, συνάντησης η οποία επιβεβαίωσε τη μη επίτευξη συγκλίσεων επί των ουσιαστικών πτυχών του κυπριακού προβλήματος, επαναβεβαιώνει την προσήλωσή της στην επίτευξη λύσης στο κυπριακό πρόβλημα, στη βάση του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου και ιδιαίτερα των περί Κύπρου Ψηφισμάτων του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι εχέγγυο μιας διαρκούς και λειτουργικής λύσης είναι αυτή να αποτελεί προϊόν συμφωνίας μεταξύ των μερών, μέσα από ελεύθερες διαπραγματεύσεις, χωρίς ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και επιδιαιτησίες''. 

Η Βουλή σημειώνει ''ότι η έλλειψη ουσιαστικής προόδου στις απευθείας συνομιλίες οφείλεται στην αδιάλλακτη στάση της τουρκικής πλευράς'' και παρακολουθεί ''με ανησυχία τις τουρκικές και άλλες μεθοδεύσεις για κλείσιμο του κυπριακού προβλήματος, δια της επιβολής ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων, μέσω διασύνδεσής του με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης''. 

Για την έγκριση του ψηφίσματος, επίσης, η Βουλή δηλώνει ότι θεωρεί ''απαράδεκτες τις επί τούτου δηλώσεις του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ περί ανάληψης από 'τους Ελληνοκυπρίους' της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης και περί της βαρειάς ευθύνης της Προεδρίας για 'τους Ελληνοκυπρίους', οπόταν και θα πρέπει, κατά τον Ειδικό Σύμβουλο, να επιδιωχθεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν την ανάληψη της Προεδρίας''.

Θεωρεί, επίσης, η Βουλή ''ότι οι δηλώσεις αυτές του Ειδικού Συμβούλου συνιστούν υπόσκαψη της κρατικής οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας'' και επισημαίνει πως ''οι συγκεκριμένες δηλώσεις προστίθενται σε σωρεία μη αντικειμενικών, μεροληπτικών και επικίνδυνα παρεμβατικών δηλώσεων και ενεργειών του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα, οι οποίες εκφεύγουν σαφώς των όρων εντολής του, που είναι να βοηθά τα μέρη στη διεξαγωγή πλήρων διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη συνολικής λύσης στο κυπριακό πρόβλημα''.

Ετσι, λαμβάνοντας όλα αυτά υπ' όψη, η Βουλή των Αντιπροσώπων, ''καταγγέλλει τις τουρκικές απειλές περί 'Σχεδίου Β' για δύο ανεξάρτητα κράτη στην Κύπρο και περί παγοποίησης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ενωσης - Τουρκίας, στη διάρκεια της άσκησης από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ως μοχλό πίεσης για την επιβολή χρονοδιαγραμμάτων και τη σύγκληση 'πολυμερούς' διάσκεψης, χωρίς να έχουν εκπληρωθεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις, που το ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας καθόρισε με σχετικό Ψήφισμα''.

Πριν την τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής, κατατέθηκαν δύο τροπολογίες από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΔΗΚΟ, Νεόφυτο Κωνσταντίνου, εκ μέρους του κόμματός του και του Κινήματος Οικολόγων - Περιβαλλοντιστών, καθώς και από το βουλευτή του ΔΗΣΥ, Σωτήρη Σαμψών, τροπολογίες οι οποίες απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία και με την καταγραφή διαφοροποιήσεων μεταξύ των μελών των Κοινοβουλευτικών Ομάδων του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ στις τοποθετήσεις έναντι των τροπολογιών.

Ο κ. Κωνσταντίνου ζήτησε όπως στην παράγραφο του ψηφίσματος για την ανάγκη αποκατάστασης της αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας του θεσμού του Ειδικού Συμβούλου και ότι αυτό αποτελεί ευθύνη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, προστεθεί η φράση ''τον οποίο (ΓΓ) δεν δύναται πλέον να εκπροσωπεί το συγκεκριμένο πρόσωπο'' (δηλαδή ο Αλεξάντερ Ντάουνερ).

Η τροπολογία αυτή απορρίφθηκε από 21 βουλευτές, ενώ 16 βουλευτές τάχθηκαν υπέρ και 12 δήλωσαν αποχή.

Με την τροπολογία του, ο κ. Σαμψών ζητούσε όπως γίνει δεκτή η τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Κωνσταντίνου και, επίσης, να γραφεί στο ψήφισμα ότι η Βουλή ''καταγγέλλει'' τις ''ετεροβαρείς και επιζήμιες τις δηλώσεις και ενέργειες'' του κ. Ντάουνερ και όχι ότι η Βουλή ''θεωρεί'' ως τέτοιες τις ενέργειες και δηλώσεις αυτές.

Η τροπολογία του κ. Σαμψών καταψηφίστηκε, επίσης, από 22 βουλευτές, ενώ άλλοι 22 την υποστήριξαν και 3 δήλωσαν αποχή.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πού είναι το "Σημείο L" στον άνδρα;

Νίκη Μπερλουσκόνι αν οι Ιταλοί ψήφιζαν σήμερα

Θέρμανση και οικονομία: Τι συμφέρει για ζεστό σπίτι!