Δάνεια σερβικής εταιρείας πώλησε η Τρ.Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε πως έχει πωλήσει στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ τα δάνεια της προς την σερβική εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Robne Kuce Beograd για €165 εκατομμύρια, σημειώνοντας ότι τα έσοδα από την πώληση ενισχύουν την ρευστότητα της τράπεζας.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η Τράπεζα Κύπρου, το πραγματοποιηθέν λογιστικό κέρδος ανέρχεται σε €27 εκατομμύρια και η πώληση έχει θετική επίδραση περίπου €46 εκ. ή 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στο δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήματος λόγω του λογιστικού κέρδους που πραγματοποιήθηκε και της μείωσης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων.
“Η πώληση εμπίπτει στη στρατηγική του Συγκροτήματος για απομόχλευση μέσω της πώλησης μη βασικών δραστηριοτήτων, την επικέντρωση του σε κύριες αγορές και τη μείωση της έκθεσης του σε ανοίγματα μεγάλων πελατών”, αναφέρει και προσθέτει ότι “η πώληση αποτελεί ακόμα ένα θετικό βήμα στην προσπάθεια του Συγκροτήματος για αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής του ευρωστίας μέσω της πώλησης μη βασικών στοιχείων του ενεργητικού του, με τις πωλήσεις αυτές να βελτιώνουν τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή του θέση”.
Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα δάνεια μεταφέρθηκαν στο Συγκρότημα με την εξαγορά μέρους των δραστηριοτήτων της Λαϊκής Τράπεζας το Μάρτιο του 2013, σύμφωνα με τα διατάγματα που είχαν εκδοθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Τέλος, η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε τιμές αγοράς (arm`s length) και δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Τράπεζας ή οποιουδήποτε “οριζόμενου προσώπου”.


Νέα μείωση της εξάρτησης από τον ELA
Νέα μείωση, κατά €100 εκατομμύρια, παρουσίασε τον Απρίλιο η εξάρτηση της Τράπεζας Κύπρου από το Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA), σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, υποχωρώντας στα €9.400.082.000, από €9.500.085.000 τον Απρίλιο.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσό μείωσης της εξάρτησης της Τράπεζας Κύπρου στον ELA από τον περασμένο
Δεκέμβριο, όταν είχε μειωθεί κατά €224 εκ.
Αντίθετα, η εξάρτηση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος από πράξεις νομισματικής πολιτικής (Ευρωσύστημα) παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το Μάρτιο, στο €1.400.000.000.
Η εξάρτηση των κυπριακών τραπεζών από τον ELA είχε φθάσει το Μάρτιο του 2013 στο υψηλότερο επίπεδο, στα €11,40 δισεκατομμύρια, ενώ τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου μειώθηκε στα €9,85 δισ., μετά που η Τράπεζα Κύπρου
εξήλθε από το καθεστώς εξυγίανσης και έγινε αποδεκτό αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για πράξεις νομισματικής πολιτικής.

Από τον Αύγουστο η εξάρτηση της τράπεζας στον ELA ακολουθεί μια αργή φθίνουσα πορεία.
Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία, η συνολική αξία του χρυσού, που συγκαταλέγεται στο ενεργητικό της ΚΤ ανερχόταν στις 30 Απριλίου του 2014 στα €419,13 εκατομμύρια, στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Θέρμανση και οικονομία: Τι συμφέρει για ζεστό σπίτι!

Πού είναι το "Σημείο L" στον άνδρα;

Νίκη Μπερλουσκόνι αν οι Ιταλοί ψήφιζαν σήμερα