Τα κρατικά μισθολόγια παραμένουν «χρυσά» και μετά τις μειώσεις.-

Απολαμβάνουν ακόμη παχυλούς μισθούς, τη στιγμή που οι άνεργοι στη χώρα μας φθάνουν τις 70 χιλιάδες και άλλοι τόσοι συμπολίτες μας ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας.
Μισθοί πολλών… καρατίων Πρόεδρος της Δημοκρατίας 7.364 Υπουργοί 5.128 Πρόεδρος της Βουλής 6.824 Βουλευτές 4.130 Πρόεδρος Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) 7.194 Μέλη ΕΔΥ 5.678 Γενικός Εισαγγελέας* 9.047 * Τον ίδιο μισθό λαμβάνουν ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ο Πρόεδρος και οι Δικαστές του Ανωτάτου.Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα από την έκφραση πρόθεσης από πλευράς βουλευτών για καθορισμό οροφής στους μισθούς δημόσιων υπαλλήλων, η «Σημερινή» αποκαλύπτει σήμερα το ύψος των απολαβών διαφόρων κατηγοριών αξιωματούχων και υπαλλήλων του κράτους. Βάσει σημειώματος που εξασφαλίσαμε από το Γενικό Λογιστήριο, παρά τις σημαντικές, όπως φαίνεται, μειώσεις στους μισθούς που είναι απότοκο των μνημονιακών μας υποχρεώσεων, κρατικοί αξιωματούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι εξακολουθούν να απολαμβάνουν παχυλούς μισθούς που ξεπερνούν κατά πολύ τον μισθό τόσο των βουλευτών όσο και του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ψηλά στην κορυφή του… χρυσού μισθολογίου του κράτους βρίσκεται ο Γενικός Εισαγγελέας, Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Πρόεδρος και Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ακολουθούν οι μισθοί του Προέδρου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) και των Γενικών Διευθυντών Υπουργείων, Αρχηγού Αστυνομίας, Αρχιπρωτοκολλητή, Γενικού Λογιστή και Γενικού Ελεγκτή. Με βάση, εξάλλου, το σημείωμα, τη μεγαλύτερη συρρίκνωση στα εισοδήματά του την έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με μειώσεις που φτάνουν το 42,38% και τις μικρότερες οι δημόσιοι υπάλληλοι κλίμακας Α2-13η βαθμίδα, με 8,9%.
Οι μισθοί Οι μισθοί αξιωματούχων και υπαλλήλων του κράτους, πλην υπαλλήλων σε Ημικρατικούς Οργανισμούς, Κεντρική Τράπεζα, Δήμους, Κοινοτικά Συμβούλια και ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, έχουν ως εξής: · Πρόεδρος της Δημοκρατίας: 7.364 ευρώ μηνιαίως. Ο μισθός αυτός είναι «κουρεμένος» κατά 5.417 ευρώ (42,38%), αφού η αντιμισθία του φτάνει τις 12.781 ευρώ.
· Υπουργοί, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω και Επίτροπος Νομοθεσίας: 5.128 ευρώ μηνιαίως. Ο μισθός αυτός είναι μειωμένος κατά 38,15% ή 3.163 ευρώ.
· Πρόεδρος της Βουλής: 6.824 ευρώ μηνιαίως. Ο μισθός αυτός είναι μειωμένος κατά 32,88% ή 3.343 ευρώ.
· Βουλευτές: 4.130 ευρώ μηνιαίως. Ο μισθός αυτός είναι μειωμένος κατά 37,52% ή 2.481 ευρώ.
· Πρόεδρος ΕΔΥ: 7.194 ευρώ μηνιαίως. Ο μισθός αυτός είναι μειωμένος κατά 29,36% ή 2.990 ευρώ.
· Μέλη ΕΔΥ: 5.678 ευρώ μηνιαίως. Ο μισθός αυτός είναι μειωμένος κατά 23,7% ή 1.764 ευρώ.
· Γενικός Εισαγγελέας, Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Πρόεδρος και Δικαστές Ανωτάτου: 9.047 ευρώ μηνιαίως. Ο μισθός αυτός είναι μειωμένος κατά 24,74% ή 2.973 ευρώ.
· Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου: 7.153 ευρώ μηνιαίως. Η μείωση στις απολαβές φτάνει το 25,12%, αφού ο κανονικός μισθός φτάνει τις 9.555 ευρώ.
· Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής και Πρόεδρος Δικαστηρίου: 6.263 ευρώ μηνιαίως. Η μείωση στις απολαβές φτάνει το 19,07%, αφού ο κανονικός μισθός φτάνει στις 7.738 ευρώ.
· Γενικός Διευθυντής, Αρχηγός Αστυνομίας, Αρχιπρωτοκολλητής, Γενικός Λογιστής, Γενικός Ελεγκτής: 7.144 ευρώ μηνιαίως. Η μείωση στα εισοδήματά τους φτάνει το 25,12%, αφού κανονικά θα λάμβαναν 9.541 ευρώ.
· Διευθυντής μεγάλου Τμήματος: 6.274 ευρώ μηνιαίως. Η μείωση φτάνει το 21,21%, αφού ο βασικός μισθός είναι 7.962 ευρώ.
· Διευθυντής Τμήματος: 5.842 ευρώ μηνιαίως. Η μείωση φτάνει το 20,05% των συνολικών αποδοχών, αφού φτάνουν τις 7.307 ευρώ.
· Διευθυντής Κλινικής Νοσοκομείου: 6.834 ευρώ μηνιαίως. Η μείωση φτάνει το 18,73% των συνολικών αποδοχών, αφού φτάνουν τις 8.410 ευρώ.
· Υπάλληλος Α14+2-9η βαθμίδα: 5.232 ευρώ μηνιαίως. Η μείωση φτάνει το 18,19% των συνολικών αποδοχών (6.395).
· Υπάλληλος Α13-4η βαθμίδα: 4.146 ευρώ μηνιαίως. Η μείωση φτάνει το 16,48% των συνολικών αποδοχών (4.964)
· Υπάλληλος Α10-7η βαθμίδα: 3.150 ευρώ μηνιαίως. Η μείωση φτάνει το 14,3% των συνολικών αποδοχών (3.676).
· Υπάλληλος Α11-3η βαθμίδα: 3.130 ευρώ μηνιαίως. Η μείωση φτάνει το 14,24% των συνολικών αποδοχών (3.650).
· Υπάλληλος Α8-11η βαθμίδα: 2.650 ευρώ μηνιαίως. Η μείωση φτάνει το 12,81% των συνολικών αποδοχών (3.039).
· Υπάλληλος Α5-9η βαθμίδα: 1.724 ευρώ μηνιαίως. Η μείωση φτάνει το 10,1% των συνολικών αποδοχών (1.918).
· Υπάλληλος Α2-13η βαθμίδα: 1.407 ευρώ μηνιαίως. Η μείωση φτάνει το 8,9% των συνολικών αποδοχών (1.545).
*Σημειώνεται πως οι συνολικές αποδοχές όλων των προαναφερθέντων αξιωματούχων και υπαλλήλων του κράτους λαμβάνονται υπόψη με τα επιδόματα, αλλά όχι η αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση. Σημειώνεται, επίσης, πως στο ποσοστό των αποκοπών δεν περιλαμβάνονται ο φόρος εισοδήματος, η εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η εισφορά στο Ταμείο Χηρών. Σε ό,τι αφορά τη μισθοδοσία των Διευθυντών Κλινικής Νοσοκομείου, σημειώνεται πως στις απολαβές τους περιλαμβάνεται και το επίδομα Ευθύνης Προϊσταμένου Κλινικής. Σημειώνεται, δε, πως τα πιο πάνω στοιχεία είναι στη βάση του μισθολογίου Σεπτεμβρίου 2013. «Κούρεμα» και κατάργηση επιδομάτων Σημειώνεται πως οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι του δημόσιου τομέα κατά τη νέα χρονιά θα κληθούν να συνεισφέρουν 1,5% του μισθού τους για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ θα δεχθούν και περαιτέρω μείωση στους μισθούς τους κατά 3%. Στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2014, εξάλλου, προβλέπεται η κατάργηση/αναθεώρηση διαφορών εργασιακών επιδομάτων.
Επιγραμματικά αναφέρεται πως καταργείται το επίδομα γεύματος σε κρατικούς υπαλλήλους που επιστρέφουν στην έδρα εργασίας τους μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας, του επιδόματος γεύματος πάνω σε προσωπική βάση σε υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, του επιδόματος διατροφής σε ωρομίσθιο προσωπικό που είτε ακολουθεί συνεχόμενο ωράριο είτε ακολουθεί ωράριο με διακοπή για γεύμα, του επιδόματος κυβερνητικού ιατρικού προσωπικού για συμμετοχή σε ιατροσυμβούλια και ετοιμασία ιατρικής έκθεσης και του ειδικού επιδόματος σε νοσοκομειακό προσωπικό που καταβάλλεται μόνο στο νοσηλευτικό προσωπικό των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που απασχολείται σε μονάδες κλειστής νοσηλείας, είτε στο Ψυχιατρείο είτε αλλού.
Παράλληλα, προβλέπεται και ο νέος τρόπος υπολογισμού των επιδομάτων/αποζημιώσεων σε υπαλλήλους που εργάζονται με το σύστημα βάρδιας, όπως οι νοσηλευτές, οι γιατροί και οι αστυνομικοί.
Πηγή: «Σημερινή».

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πραξικόπημα στην Ταϊλάνδη

Μπάιντεν: Παίχτης-κλειδί η Κύπρος στην Αν. Μεσόγειο

Περιφερειακός ηγέτης η Κύπρος με τη λύση