Ολοκληρώθηκαν οι συγχωνεύσεις και εγκρίθηκαν τα 18 νέα Συνεργατικά.-

Με επιτυχία έχουν ολοκληρωθεί οι εγκρίσεις των συγχωνεύσεων όλων των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων από τις Γενικές τους Συνελεύσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ).
H διαδικασία των συγχωνεύσεων ξεκινά το δεύτερο Σαββατοκυρίακο Οκτωβρίου.


Οι συνελεύσεις των τελευταίων 41 συνεργατικών εταιρειών έγιναν την εβδομάδα 23/9/13-29/9/2013.
Η διαδικασία έγκρισης των συγχωνεύσεων άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2013. Σύμφωνα με την ΣΚΤ, η διαδικασία των συγχωνεύσεων ξεκινά το δεύτερο Σαββατοκύριακο Οκτωβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2014. Η πρώτη συγχώνευση αναμένεται να υλοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου 2013 με το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λευκωσίας να αποδέχεται την Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Δυτικής Λευκωσίας, την Συνεργατική Πι-στωτική Εταιρεία Κοκκινοτριμιθιάς, την Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Κακοπετριάς-Γαλάτας, το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Σολιάς, το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Μαραθάσας και το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αγίας Μαρίνας, Κορμακίτη, Καρπάσιας, Ασώματου (ΑΜΚΚΑ). O κατάλογος με τα ονόματα των 18 νέων συνεργατικών εταιρειών στον οποίο φαίνονται τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα που συγχωνεύονται:

Oνομασία: ΣΠΕ Στροβόλου Λτδ 1 ΣΠΕ Στροβόλου 2 ΣΤ Επαγγελματικών Κλάδων και Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΤΕΚΕΚ) 3 ΣΤ Πολυτέκνων
Ονομασία: ΣΠΕ Λήδρα Λτδ 1 ΣΠΕ Λήδρα 2 ΣΠΕ Καϊμακλίου 3 ΣΤ Εργαζομένων Κύπρου (ΣΤΕΚ) Ονομασία: Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας 1 Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας 2 ΣΠΕ Λατσιών 3 ΣΠΕ Γερίου 4 ΣΠΕ Αγίου Αμβροσίου (Κερύνειας)
Ονομασία: Σ.Τ Λευκωσίας Λτδ 1 ΣΤ Λευκωσίας 2 ΣΠΕ Δυτικής Λ/σίας 3 ΣΠΕ Κοκκινοτριμιθιάς 4 ΣΠΕ Κακοπετριάς-Γαλάτας 5 ΣΤ Σολιάς
6 ΣΤ Μαραθάσας 7 ΣΤ Αγίας Μαρίνας, Κορμακίτη, Καρπάσιας, Ασωμάτου (ΑΜΚΚΑ)
Ονομασία: ΣΠΕ Ταμασσού – Ορεινής και Πιτσιλιάς Λτδ 1 ΣΠΕ Ταμασσού & Μαχαιρά 2 ΣΠΕ Πίστεως 3 ΣΤ Πιτσιλιάς Λευκωσίας 4 ΣΠΕ Ορεινής 5 ΣΠΕ Παλαιχωρίου 6 ΣΠΕ Μαδαρής Ονομασία: ΣΠΕ Λακατάμιας – Δευτεράς Λτδ 1 ΣΠΕ Λακατάμιας 2 ΣΠΕ Δευτεράς-Ανάγυας 3 Ιδιωτικών Εργατοϋπαλλήλων Κύπρου Συνεργατικό Ταμιευτήριο (ΣΥΤΙΕΚ)
Oνομασία: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αστυνομικών & Στρατιωτικών Κύπρου Λτδ 1 ΣΤ Αστυνομικών Κύπρου 2 ΣΤ Μελών Κυπριακού Στρατού
Oνομασία: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών Ενέργειας και Τραπεζών 1 ΣΤ Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2 ΣΤ Υπαλλήλων Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 3 ΣΤ Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου
Oνομασία: Συνεργατική Οικοδομική & Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ 1 Συνεργατική Οικοδομική & Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΣΟΤΑΔΥΚ) 2 ΣΤ Δημοσίων Υπαλλήλων Λεμεσού 3 ΣΤ Κυβερνητικών Εργατών Κύπρου (ΣΤΑΚΕΚ) 4 ΣΤ Δημοσίων Υπαλλήλων Λάρνακας
Oνομασία: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Εκπαιδευτικών Κύπρου Λτδ 1 ΣΤ Δασκάλων Κύπρου 2 Συνεργατικό Ταμιευτήριο Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΤΕΛΜΕΚ)
Oνομασία: ΣΠΕ Μακράσυκας – Λάρνακας – Επαρχίας Αμμοχώστου Λτδ 1 ΣΠΕ Μακράσυκας 2 ΣΠΕ Βασιλικού Πεντάσχοινου 3 ΣΠΕ Αγροτικής Ανάπτυξης 4 ΣΤ Καρπασίας
5 ΣΠΕ Ακανθού 6 ΣΤ Λύσης
Oνομασία: ΣΠΕ Αλληλεγγύης Λτδ 1 ΣΠΕ Αλληλεγγύης 2 ΣΠΕ Αθηαίνου 3 ΣΠΕ Περιοχών Σταυροβουνίου Λευκάρων 4 ΣΠΕ Λειβαδιών Λάρνακας Oνομασία: ΣΤ Αμμοχώστου - Λάρνακας Λτδ 1 ΣΤ Αμμοχώστου 2 ΣΠΕ Κοντέας 3 ΣΠΕ Συνεργασίας Κιτίου -Περβολιών - Τερσεφάνου - Μενεού 4 ΣΤ Λάρνακας 5 Συνεργατικός Οργανισμός Πρωτοβουλία Γυναικών Κύπρου
Oνομασία: ΣΠΕ Τροόδους Λτδ 1 ΣΠΕ Κυπερούντας 2 ΣΠΕ Ημιορεινής Λεμεσού 3 ΣΠΕ Ορεινής Πιτσιλιάς 4 ΣΠΕ Ορεινών Θερέτρων Λεμεσού 5 ΣΠΕ Κρασοχωριών 6 ΣΤ Πελενδρίου 7 ΣΠΕ Αγρού
Oνομασία: Περιφερειακή ΣΠΕ Λεμεσού Λτδ 1 ΣΠΕ Μέσα Γειτονιάς 2 ΣΠΕ Κουρίου 3 ΣΠΕ Ύψωνα -Λόφου 4 ΣΠΕ Ανατολικής Λεμεσού 5 ΣΠΕ Πισσουρίου 6 ΣΠΕ Μόρφου 7 ΣΠΕ Τραχωνίου Κολοσσίου
Oνομασία: ΣΤ Λεμεσού Λτδ 1 ΣΤ Λεμεσού Oνομασία: ΣΠΕ Κοκκινοχωριών Λτδ 1 ΣΠΕ Παραλιμνίου 2 Περιφερειακή ΣΠΕ Αμμοχώστου 3 ΣΠΕ Σωτήρας Αμμοχώστου 4 ΣΠΕ Αγίας Νάπας
5 ΣΤ Άχνας 6 ΣΠΕ Ξυλοφάγου 7 ΣΠΕ Αυγόρου 8 ΣΠΕ Λιοπετρίου 9 ΣΠΕ Ορμήδειας 10 ΣΠΕ Ξυλοτύμπου
Oνομασία: ΣΤ Πάφου Λτδ 1 Ελληνικό ΣΤ Πάφου 2 ΣΠΕ Γεροσκήπου και Ανατολικής Πάφου 3 ΣΠΕ Περιφέρειας Πόλεως Χρυσοχούς 4 ΣΠΕ Χλώρακας - Κισσόνεργας 5 ΣΠΕ Πέγειας 6 ΣΠΕ Κάτω Πάφου 7 ΣΠΕ Στρουμπίου 8 ΣΠΕ Πωμού - Τυλληρίας 9 ΣΠΕ Σταυρός Μίνθης 10 ΣΠΕ Γιόλου 11 ΣΠΕ Σίμου 12 ΣΠΕ Λαόνας 13 ΣΠΕ Αμαργέτης και Περιχώρων 14 ΣΠΕ Περιφέρειας Χρυσορογιάτισσας 15 ΣΠΕ Πολεμίου 16 ΣΠΕ Κουκλιών

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Θέρμανση και οικονομία: Τι συμφέρει για ζεστό σπίτι!

Πού είναι το "Σημείο L" στον άνδρα;

Νίκη Μπερλουσκόνι αν οι Ιταλοί ψήφιζαν σήμερα