Σκάνδαλα για το ΧΥΤΥ Λάρνακας-Αμμοχώστου καταγγέλλει ο Χάσικος - Στον Γενικό Εισαγγελέα η υπόθεση.-

Πολύ σοβαρά ζητήματα είτε αμέλειας είτε σκοπιμότητας ή και τα δύο μαζί, τα οποία χρήζουν βαθύτερης διερεύνησης και σε ποινικό επίπεδο, προκύπτουν, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικο από την έκθεση της Ερευνώντος Λειτουργού σχετικά με τη Σύμβαση, Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Απορριμμάτων των Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου, την οποία ο ΥΠΕΣ διαβίβασε σήμερα στο Γενικό Εισαγγελέα.

Ανακοινωθέν το οποίο εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι η Διοικητική Έρευνα, που αφορά το πιο πάνω θέμα, έχει ολοκληρωθεί και η έκθεση βρίσκεται στα χέρια του Υπουργού Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικου, ο οποίος και την απέστειλε σήμερα στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, την Ελεγκτική Υπηρεσία και τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.
Ο Σωκράτης Χάσικος υποδεικνύει πως έλαβε αυτή την απόφαση κατόπιν μελέτης της έκθεσης καθώς, επίσης, και στη βάση των εισηγήσεων της Ερευνώντος Λειτουργού, καθότι, εκ πρώτης όψεως, προκύπτουν πολύ σοβαρά ζητήματα είτε αμέλειας είτε σκοπιμότητας ή και τα δύο μαζί, τα οποία χρήζουν βαθύτερης διερεύνησης και σε ποινικό επίπεδο.
«Είναι ξεκάθαρο, πλέον, ότι οι κάτοικοι των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου, μαζί με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που μας κληροδότησε η προηγούμενη Κυβέρνηση, επωμίζονται και το επιπλέον κόστος μιας κάκιστης συμφωνίας που, εν πάση περιπτώσει, δεν υπεγράφη από την παρούσα Κυβέρνηση», σημειώνει ο κ. Χάσικος.
Διαβεβαιώνει δε ότι η παρούσα Κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να μεριμνεί για «τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος και, εκεί και όπου εντοπίζονται λάθη και παραλείψεις, στο μέτρο του δυνατού να διορθώνονται και οι ένοχοι να λογοδοτούν».
Σοβαρές ευθύνες στον εργολάβο και τους λειτουργούς
Το πόρισμα καταδεικνύει σοβαρές ευθύνες τόσο στον εργολάβο του έργου αλλά και στους Λειτουργούς που χειρίζονταν τεχνικά θέματα του έργου. Συγκεκριμένα το πόρισμα αναφέρει ότι ενώ η τιμή της προσφοράς συγκεκριμένης κοινοπραξίας όσων αφορά τη λειτουργία του έργου φαίνεται να περιλάμβανε και μέρος από το κόστος κατασκευής του Έργου, οι Σύμβουλοι απέτυχαν να εντοπίσουν και να επισημάνουν το θέμα αυτό προς την Αναθετούσα Αρχή και δεν έγινε καμία αναφορά στην έκθεση αξιολόγησης αλλά αντίθετα στο στάδιο της αξιολόγησης ο Τεχνικός Σύμβουλος του έργου δικαιολόγησε την αύξηση στη τιμή μονάδος επικαλούμενος άλλους λόγους. Επίσης οι σύμβουλοι διαφοροποίησαν την εκτίμηση για το κόστος λειτουργίας και αυτό φαίνεται να είχε στόχο να αποδειχθεί ότι η υποβληθείσα χαμηλότερη προσφορά ήταν συμφέρουσα για το δημόσιο. Αποτέλεσμα όλων αυτών των χειρισμών ήταν το Δημόσιο να πληρώνει πρόσθετη
επιβάρυνση της τάξης των 12,50 τον τόνο απορριμμάτων για την περίοδο των 10 ετών λειτουργίας του έργου.
Επίσης σημειώνεται ότι στην προκήρυξη της προσφοράς για το έργο δεν περιλήφθηκε όπως έπρεπε το ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας. Το ποσό αυτό ήταν και το επίμαχο σημείο το οποίο καθιστούσε και τη χαμηλότερη προσφορά που υποβλήθηκε ψηλότερη από την αρχική εκτίμηση του Μηχανικού αφού για το κόστος κατασκευής υπήρχε οροφή.
Δεν μπορεί να γίνει πειθαρχική έρευνα για τους λειτουργούς
Οι λειτουργοί που χειρίζονταν τα πιο πάνω θέματα, Γιώργος Κουλλαπής και Κώστας Παπαμιχαήλ έχουν αφυπηρετήσει από τη Δημόσια Υπηρεσία και ο δεύτερος έχει αποβιώσει. Συνεπώς δεν μπορεί να διεξαχθε΄πειθαρχική έρευνα εναντίον τους με βάση το άρθρο 76 του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πού είναι το "Σημείο L" στον άνδρα;

Εκτίμηση Ακινήτων : Διαφορά ανάμεσα σε Οικόπεδο και Χωράφι

Θέρμανση και οικονομία: Τι συμφέρει για ζεστό σπίτι!