Εντός Δεκεμβρίου όλες οι πληρωμές στον δημόσιο τομέα


Αύριο οι συντάξεις, την Δευτέρα οι μισθοί.- 13ος  μισθός και 13η  σύνταξη στις 31 Δεκεμβρίου.- Αύξηση ΦΠΑ στις 14 Ιανουαρίου από 17 σε 18%.- 
 
Στον δημόσιο τομέα οι συντάξεις του μηνός Δεκεμβρίου καταβάλλονται στις 21 του μηνός, και στις 24 Δεκεμβρίου ή και ενωρίτερα οι μισθοί στους κρατικούς υπαλλήλους και ωρομίσθιο προσωπικό ενώ.  13ος  μισθός και 13η σύνταξη καταβάλλονται την 31η Δεκεμβρίου 2012. 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας «οι συντάξεις του μηνός Δεκεμβρίου στους συνταξιούχους κρατικούς υπαλλήλους θα καταβληθούν στις 21 Δεκεμβρίου 2012».
 
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «οι μισθοί του μηνός Δεκεμβρίου στους κρατικούς υπαλλήλους και το ωρομίσθιο προσωπικό θα καταβληθούν στις 24 Δεκεμβρίου 2012 ή ενωρίτερα, αν καταστεί δυνατόν».
 
Τέλος, «όσον αφορά στους 13ους μισθούς και συντάξεις θα καταβληθούν στις  31 Δεκεμβρίου 2012, όπως γινόταν και στα προηγούμενα χρόνια».
 
Η αύξηση του ΦΠΑ
Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών – Υπηρεσία ΦΠΑ, αναφέρεται ότι «η αύξηση δεν επηρεάζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που υπάγονται με βάση την νομοθεσία του ΦΠΑ στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, πέντε (5%) ή οκτώ τοις εκατόν (8%) ή στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ».
 
Σύμφωνα με Γνωστοποίηση του Εφόρου που εκδόθηκε δυνάμει του Κανονισμού 22 των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών του 2001 μέχρι 2011 (ΚΔΠ 259/2004), υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα τα οποία επηρεάζονται από την αλλαγή του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ οφείλουν μετά το πέρας των εργασιών της επιχείρησης τους, την ημέρα που προηγείται της ημέρας κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α., να προβούν σε απογραφή των αποθεμάτων της επιχείρησης τους, η οποία περιλαμβάνει ποσοτική καταμέτρηση και αποτίμηση, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
 
Καταλήγοντας η Υπηρεσία ΦΠΑ, αναφέρει, επίσης, ότι «τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα οφείλουν να καταχωρήσουν την απογραφή σε αρχείο απογραφής των αποθεμάτων της επιχείρησης και να το τηρούν για περίοδο έξι ετών».

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Θέρμανση και οικονομία: Τι συμφέρει για ζεστό σπίτι!

Πού είναι το "Σημείο L" στον άνδρα;

Νίκη Μπερλουσκόνι αν οι Ιταλοί ψήφιζαν σήμερα