Συλικιώτης: Ενεργειακό κέντρο της Ευρώπης η Κύπρος

Διαβουλεύσεις με Κομισιόν και Ευρωκοινοβούλιο.-

Η Κυβέρνηση έχει καθορίσει ως σαφή στρατηγικό στόχο τη μετατροπή της χώρας μας σε περιφερειακό ενεργειακό κέντρο για συγκέντρωση, επεξεργασία, διέλευση ή και διαμετακόμιση ενεργειακών πόρων από τη γύρω περιοχή στις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς αγορές, δήλωσε ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νεοκλής Συλικιώτης σε ομιλία του στο συνέδριο που συνδιοργάνωσαν στη Λευκωσία τα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κύπρου και Ελλάδας και το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με θέμα «Ενεργειακή Ασφάλεια στην ΕΕ».

Ο κ. Συλικώτης ανέφερε πως σε συνέχεια των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου και του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της 28ης Φεβρουαρίου, η Κύπρος υποστηρίζει τη θέση ότι είναι αναγκαία η υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειακών υποδομών που θα διασφαλίσουν την ενεργειακή επάρκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα άρουν την απομόνωση όλων των κρατών μελών της. Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά τα γεωγραφικά και ενεργειακά απομονωμένα κράτη μέλη, όπως είναι η Κύπρος και η Μάλτα, αυτά θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερα διαμορφωμένων μέτρων και υποδομών, ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν ισότιμα στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, είπε. 

Σημείωσε ότι προς ολοκλήρωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε πρόταση Κανονισμού, η οποία στοχεύει στην υλοποίηση διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας που αποτελούν έργα κοινού ενδιαφέροντος. Μέσα από την πρόταση Κανονισμού σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί στην επιλογή αριθμού «έργων κοινού ενδιαφέροντος», τα οποία είναι σημαντικά ως προς την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για τις κλιματικές αλλαγές και την ενέργεια, πρόσθεσε.

Ανέφερε πως η συγκεκριμένη πρόταση Κανονισμού αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Στόχος μας θα είναι η επιτυχής κατάληξη των διαπραγματεύσεων, τόσο μεταξύ των Κρατών Μελών στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Είπε πως μέσω της πρότασης αυτής «θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε συμβιβαστικές προτάσεις για μια σειρά θεμάτων, όπως τον εξορθολογισμό των διαδικασιών χορήγησης αδειών σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των έργων, μειώνοντας τη διάρκεια του χρόνου εξασφάλισής τους και αυξάνοντας τη συμμετοχή και αποδοχή του κοινού. Επιπλέον, θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε συναίνεση σε ό,τι αφορά τη ρυθμιστική μεταχείριση των έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο, επιμερίζοντας το κόστος ανάλογα με τα παρεχόμενα οφέλη και διασφαλίζοντας ότι η απόδοση συνάδει με το επενδυτικό ρίσκο που θα αναληφθεί».

Πρόσθεσε πως η Κυπριακή Προεδρία, στα πλαίσια του Νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020, θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει μια συμβιβαστική πρόταση σε ό,τι αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη των έργων αυτών, μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», που αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής νομοθετικής πρότασης. 

Ο κ. Συλικιώτης σημείωσε πως τα οφέλη που προκύπτουν για την Κύπρο μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού συμπίπτουν με αυτά που θα προκύψουν για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος, αλλά και ο ευρύτερος χώρος της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, φιλοδοξεί να καταστεί εναλλακτική πηγή τροφοδότησης των ενεργειακών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε. 

Ως εκ τούτου, είπε, στην περιοχή θα πρέπει να αναπτυχθούν οι αναγκαίες ενεργειακές υποδομές που θα καταστήσουν τεχνικά εφικτό το στόχο αυτόν. Επιπλέον, η Κύπρος αλλά και άλλα κράτη που είναι προς το παρόν απομονωμένα από τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, μέσω αυτών των υποδομών θα καταφέρουν να άρουν σε μεγάλο βαθμό τα πρακτικά εμπόδια για πραγματική συμμετοχή τους στην ενιαία αγορά ενέργειας. Η ενεργός συμμετοχή μας στην ενιαία αγορά θα επιφέρει σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές, καθώς και τις επιχειρήσεις, οι οποίες μέσω του χαμηλότερου κόστους ενέργειας και μιας ανταγωνιστικής αγοράς στον τομέα αυτόν θα μπορέσουν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους. 

Επίσης, μέσω της συμμετοχής μας στην ενιαία αγορά, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες εργοδότησης, καταπολεμώντας έτσι και το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της ανεργίας. Στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας, καθώς και στη θωράκιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας, η Κυπριακή Δημοκρατία αναπτύσσει, τα τελευταία χρόνια, συστηματικά δράσεις σε διάφορους τομείς της ενέργειας, είπε ο Υπουργός Εμπορίου. 

Σημείωσε εξάλλου πως η πρόσφατη ανακάλυψη μεγάλης ποσότητας φυσικού αερίου εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου δημιουργεί νέες προοπτικές και νέα δυναμική όσον αφορά το ρόλο της Κύπρου στο ευρύτερο πολιτικό και ενεργειακό γίγνεσθαι της ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, όμως, σηματοδοτεί για την Κυπριακή Δημοκρατία ευοίωνη προοπτική για μεγάλη και μακρόχρονη οικονομική ανάπτυξη, όπως άρχισε ήδη να διαπιστώνεται μετά και την προσέλκυση νέων επενδύσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας μας, ανέφερε. 

Είπε πως πέραν της ανακάλυψης στο τεμάχιο 12 από την εταιρεία Noble Energy International, εξίσου πολύ καλές προοπτικές αναμένουμε και από τα υπόλοιπα ερευνητικά τεμάχια της Αποκλειστικής μας Οικονομικής Ζώνης, για τα οποία θα υποβληθούν αιτήσεις από ενδιαφερόμενους φορείς στο πλαίσιο του 2ου Γύρου Αδειοδότησης που ανακοινώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2012 και λήγει στις 11 Μαϊου 2012. Ήδη, το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από πετρελαϊκές εταιρείες για συμμετοχή τους στη διαδικασία αδειοδότησης είναι αρκετά μεγάλο, σημείωσε και πρόσθεσε πως . «οι επιβεβαιωμένες, μαζί με τις νέες ανακαλύψεις κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, είναι δυνατό να καταστήσουν την περιοχή έναν αξιόπιστο ενεργειακό τροφοδότη για την Ευρώπη». 

«Η Κυβέρνηση μας έχει καθορίσει ως σαφή στρατηγικό στόχο τη μετατροπή της χώρας μας σε περιφερειακό ενεργειακό κέντρο για συγκέντρωση, επεξεργασία, διέλευση ή και διαμετακόμιση ενεργειακών πόρων από τη γύρω περιοχή στις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς αγορές. Κάτι τέτοιο βέβαια προϋποθέτει τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών, όπως είναι η κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών μεταφοράς υδρογονανθράκων, η κατασκευή στην Κύπρο τερματικού υγροποίησης του φυσικού αερίου, αλλά και τερματικών αποθήκευσης πετρελαιοειδών», είπε. 

Πρόσθεσε πως όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, πολύ σύντομα αρχίζει η κατασκευή στο Βασιλικό του τερματικού πετρελαιοειδών της εταιρείας VTTI, ενώ παράλληλα προχωρούμε και με τις διαδικασίες για την κατασκευή του κρατικού τερματικού πετρελαιοειδών. 

Καθόσον αφορά στην προοπτική για την κατασκευή τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου, ο κ. Συλικιώτης ανέφερε πως «εμείς επιδιώκουμε μια πολυμερή συνεργασία στην οποία θα μπορούν να εμπλακούν άλλα κράτη ή και εταιρίες κολοσσοί στον τομέα της ενέργειας, ενώ και το κράτος μας θα συμμετέχει με υπολογίσιμα ποσοστά σε αυτό το έργο».

«Βέβαια για μιας τέτοιας εμβέλειας ενεργειακή υποδομή, που ενδεχομένως θα συμβάλει στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει κατά την άποψή μας να αναφέρεται ως ένα περιφερειακό έργο για την Ευρώπη, εφόσον μέσω της διασύνδεσης της Κύπρου με τα τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Μεσόγειο Θάλασσα θα προσφέρεται μια εναλλακτική οδός για προμήθεια της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Εξίσου σημαντικά είναι, όμως, τα έργα και οι ενέργειες που κάνουμε στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας», πρόσθεσε. 

Αναφερόμενος στο θέμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, είπε πως «ο στόχος που τέθηκε για το 2020 για συνεισφορά 13% των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην τελική κατανάλωση, σε σχέση με το μεγάλο ηλιακό δυναμικό που διαθέτει η χώρα μας, αναμένεται ότι θα ξεπεραστεί».

Είπε εξάλλου πως με την ενεργειακή διασύνδεση της Κύπρου με άλλες χώρες, καθώς και με την εισαγωγή των έξυπνων δικτύων, θα ανοίξει ο δρόμος για τη διασύνδεση περισσότερων Αιολικών Συστημάτων, τα οποία μέχρι σήμερα έχουν περιοριστεί λόγω ασφάλειας του δικτύου στα 300ΜW μέχρι το 2020. 

Αναφερόμενος στην Ενεργειακή Πολιτική της Κύπρου, ο κ. Συλικιώτης είπε πως «η Κύπρος ετοίμασε και υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεύτερο Σχέδιο Δράσης για την ενεργειακή Απόδοση, μέσω του οποίου διαφαίνεται ότι η χώρα κατάφερε να επιτύχει και να ξεπεράσει τον ενδιάμεσο στόχο που είχε θέσει για 3% Εξοικονόμηση Ενέργειας το 2010. Ταυτόχρονα έθεσε τις βάσεις για επίτευξη του στόχου για το 2016 με τη λειτουργία των σχεδίων χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας, καθώς και την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη ρύθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων», είπε.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Θέρμανση και οικονομία: Τι συμφέρει για ζεστό σπίτι!

Πού είναι το "Σημείο L" στον άνδρα;