Πλαίσιο συνεργασίας για τις προεδρικές ανακοίνωσε το ΑΚΕΛ

Εστάλη σε όλα τα κόμματα εκτός από τον ΔΗΣΥ – Βασικός πυλώνας η επιδίωξη της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.-

«Οι προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού, για αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε ή και ανέδειξε η διεθνής οικονομική κρίση, η προοπτική που δημιουργείται με την ανεύρεση ενεργειακών κοιτασμάτων στα όρια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και η προσπάθεια για περαιτέρω εκσυγχρονισμό του κράτους θα δημιουργήσουν τα δεδομένα πάνω στα οποία θα χτιστεί το μέλλον της Κύπρου τις επόμενες δεκαετίες», αναφέρει το ΑΚΕΛ στο Συνοπτικό Πλαίσιο Συζήτησης, στο οποίο περιλαμβάνονται «βασικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να αποτελέσουν την ελάχιστη βάση πολιτικής συνεργασίας» με άλλα κόμματα για τις προεδρικές εκλογές του 2013. 

Το Συνοπτικό Πλαίσιο Συζήτησης παρουσίασε σε διάσκεψη Τύπου χθες το μεσημέρι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Νίκος Κατσουρίδης, σύμφωνα με τον οποίο το έγγραφο έχει ήδη αποσταλεί στα κόμματα, πλην του ΔΗΣΥ, με συνοδευτική επιστολή.

Στο κεφάλαιο «Κυπριακό» το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι τη δικοινοτική διζωνική Ομοσπονδία διαπραγματεύτηκαν έξι διαδοχικά Πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας και τυχόν εγκατάλειψή της θα ήταν καταστροφική για την υπόθεση της απελευθέρωσης και επανένωσης τόπου και λαού. Απορρίπτει παράλληλα, την όποια προσπάθεια της τουρκικής πλευράς να προσδώσει διαφορετικό περιεχόμενο στη διζωνικότητα, κατά τρόπο που να αποδίδει κυριαρχικά ή οιονεί κρατικά χαρακτηριστικά στις ομόσπονδες μονάδες.

Η λύση πρέπει, σύμφωνα με το έγγραφο του ΑΚΕΛ, να είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο, τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, το κοινοτικό δίκαιο, τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να λαμβάνει υπόψη σύγχρονα δεδομένα όπως η ευρωενωσιακή ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και η ιδιότητα του υποψήφιου προς ένταξη κράτους – μέλους της Τουρκίας. 

Η ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα συνιστά μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα έχει μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, αναφέρεται, και προστίθεται ότι η λύση πρέπει να προνοεί την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, την αποστρατιωτικοποίηση της ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας και την αποχώρηση των εποίκων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λύση, σημειώνει το ΑΚΕΛ, είναι η αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών όλων των Κυπρίων, περιλαμβανομένου του δικαιώματος των εκτοπισθέντων για επιστροφή στις περιουσίες τους. Οι τέσσερις βασικές ελευθερίες πρέπει να είναι κατοχυρωμένες για όλους τους Κυπρίους και δεν νοείται να υιοθετηθούν μόνιμες παρεκκλίσεις από το κοινοτικό κεκτημένο για τα θέματα των τεσσάρων ελευθεριών για κανένα πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, προστίθεται. 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το Περιουσιακό, εκ των πραγμάτων, θα υπάρξουν κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να είναι συμβατά με το διεθνές δίκαιο, αλλά και τα οποία δεν μπορεί να παραγνωρίζουν νέα δεδομένα, όπως τις εξελίξεις στο ΕΔΑΔ, σημειώνει το ΑΚΕΛ, προσθέτοντας ότι η αρχή παραμένει ότι τον πρώτο λόγο πρέπει να έχει ο νόμιμος ιδιοκτήτης και όχι ο σημερινός χρήστης. 

Μετά τη λύση, αναφέρεται, συγκεκριμένος αριθμός εποίκων για ανθρωπιστικούς λόγους, κατ’ εξαίρεση, θα ενσωματωθεί στην τ/κ κοινότητα, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ανατραπεί η πληθυσμιακή αναλογία του 1960, 4:1.

Το ΑΚΕΛ αναφέρει επίσης πως το τρίπτυχο εναλλασσόμενη προεδρία, σταθμισμένη και διασταυρούμενη ψήφος, προτάθηκε για να δημιουργήσει συνθήκες ομαλότερης λειτουργίας του κράτους, συνεργασίας ανάμεσα στις δύο κοινότητες αλλά και άρσης των σκληρών βέτο της Ζυρίχης, τα οποία ουσιαστικά καθιστούσαν συμπρόεδρο τον Τ/κ Αντιπρόεδρο. 

Είναι πρόταση που, σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, «βελτιώνει το ανεφάρμοστο και κρατικά ζημιογόνο σύστημα περιτροπής που πρότεινε το απορριφθέν σχέδιο Ανάν αλλά και τις χωριστικές πρόνοιες της Ζυρίχης. Από τη στιγμή που η τουρκική πλευρά είτε την αποδέχεται εν μέρει, είτε την απορρίπτει συνολικά, τότε ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να την τροποποιήσει ή να την αποσύρει».

Επίσης στο Συνοπτικό Πλαίσιο Συζήτησης το ΑΚΕΛ υποδεικνύει ότι η λύση πρέπει να είναι αποτέλεσμα συμφωνίας και όχι έξωθεν επιβολής και ότι απορρίπτεται η διαιτησία και η επιβολή χρονοδιαγραμμάτων, ενώ η εσωτερική πτυχή του Κυπριακού θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί στα πλαίσια των διακοινοτικών συνομιλιών και μόνο τότε, με τη σύμφωνο γνώμη μας, να συγκληθεί διεθνής διάσκεψη, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, για να ασχοληθεί με την εξωτερική πτυχή.

Σε ότι αφορά τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συμβουλίου, το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι θα ήταν πολύ χρήσιμη η δημιουργία υποβοηθητικών δομών, με την αξιοποίηση επιστημόνων και τεχνοκρατών, οι οποίοι θα τεκμηριώνουν προτάσεις και θα προβαίνουν σε εισηγήσεις προς τα πολιτικά κόμματα και κατ’ επέκταση προς τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Στο κεφάλαιο «Ενέργεια» απαιτείται, σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, ένα πλαίσιο χρηστής διαχείρισης των αποθεμάτων φυσικού αερίου με στόχο την απόδοση και για τις επόμενες γενιές. 

«Η ύπαρξη αυτού του φυσικού πλούτου μπορεί και θα πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης για επίτευξη συμφωνημένης λύσης στο Κυπριακό. Υπό αυτές τις συνθήκες, όλοι οι Κύπριοι - Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι - θα μπορούν να επωφελούνται τον πλούτο της χώρας μας, κάτι που δεν μπορεί να γίνει τώρα στις συνθήκες της κατοχής και της διαίρεσης» σημειώνεται.

Παράλληλα αναφέρεται πως η διαχείριση του ενεργειακού πλούτου της Κύπρου, θα πρέπει να γίνει σε συνάρτηση με τον κατάλληλο σχεδιασμό σε ότι αφορά τους διάφορους φορείς. 

Το ΑΚΕΛ εισηγείται τη σύσταση Φορέα Ενέργειας, Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Παγκομματικού Συμβουλίου όπου τα πολιτικά κόμματα θα έχουν ολοκληρωμένη ενημέρωση για την ενεργειακή πολιτική και θα διατυπώνουν τις απόψεις τους θα πρέπει να τύχουν άμεσης επεξεργασίας και προώθησης.

Σε ό,τι αφορά την Οικονομία για το ΑΚΕΛ «ακρογωνιαίος λίθος του στρατηγικού μας σχεδιασμού είναι το τρίπτυχο Ανάπτυξη, Κοινωνική Συνοχή, Δημοσιονομική Πειθαρχία».

Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ «η διαφύλαξη της συνεργασίας μεταξύ κρατικής, ιδιωτικής και συνεργατικής πρωτοβουλίας θα αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό οριστικής εξόδου από την οικονομική κρίση», ώστε να υπάρξει καταμερισμός των οικονομικών βαρών ανάλογα με το εισόδημα του καθενός, δημιουργία πιο ανθρώπινου και κοινωνικά πιο ευαίσθητου κράτους και ρύθμιση της ανεξέλεγκτης λειτουργίας των νόμων της αγοράς ώστε να μην αποβαίνουν σε βάρος των οικονομικά ευάλωτων στρωμάτων της κοινωνίας.

Παράλληλα, μια σύγχρονη αγορά εργασίας θα πρέπει να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα κεκτημένα των εργαζομένων και σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή πολιτική να δώσει τη δυνατότητα μεγαλύτερης απορρόφησης εργατικού δυναμικού και διασφάλισης της εργασίας του, αναφέρεται στο έγγραφο του ΑΚΕΛ. 

Θα πρέπει ταυτόχρονα να στηρίζεται μεταξύ άλλων, στη συνεχή στήριξη του δικαιώματος των εργαζομένων για συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση και για το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης και στη διασφάλιση του κοινωνικού διαλόγου με τη συμμετοχή των βασικών συντελεστών, που είναι το συνδικαλιστικό κίνημα και οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι, προστίθεται.

Για το ΑΚΕΛ, η όποια συζήτηση περιλαμβάνει ζητήματα εκσυγχρονισμού των θεσμών οφείλει να έχει ως την βασικότερη παράμετρο της το συνταγματικό διαχωρισμό των εξουσιών, εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής, ο οποίος εξυπηρετεί και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Κυπριακού κράτους. 

Βασική αρχή του κόμματος παραμένει, όπως αναφέρεται, ότι το περιεχόμενο των αναθεωρήσεων είτε του Συντάγματος, είτε θεσμών, δεν πρέπει να αποτελεί προϊόν του συσχετισμού κοινωνικό-πολιτικών δυνάμεων σε μια δεδομένη συγκυρία.

Παράλληλα υποδεικνύει ότι το Κοινοβούλιο δε μπορεί να διεκδικεί ρόλο εκτελεστικής εξουσίας, ενώ εισηγείται, μεταξύ άλλων τη δημιουργία νομικής υπηρεσίας, της οποίας η τεχνοκρατική συμβολή θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό την έγκριση αντισυνταγματικών προτάσεων από το Κοινοβούλιο. 

Στον τομέα της Υγείας το ΑΚΕΛ εκτιμά ότι επιβάλλεται συνεχής αξιολόγηση και λήψη μεταρρυθμιστικών μέτρων για αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας, με βελτίωση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, ίση κατανομή και καθολική πρόσβαση. 

«Ραχοκοκαλιά του συστήματος Υγείας πρέπει να εξακολουθήσει να είναι ο δημόσιος τομέας» αναφέρεται, ενώ ταυτόχρονα, προστίθεται, επιβάλλεται η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών που διαθέτει. 

Το ΑΚΕΛ υποδεικνύει ότι για να αντιμετωπισθούν τα πολλαπλά προβλήματα του τομέα Υγείας πρέπει να υλοποιηθεί το Γενικό Σχέδιο Υγείας, το οποίο θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες ποιοτικής φροντίδας υγείας και πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση και τόπο διαμονής. 

Παράλληλα, «θα είναι αποδοτικό, θα αξιοποιεί πλήρως το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό του τομέα υγείας, θα περιορίζει τη σπατάλη πόρων, θα είναι βιώσιμο και θα υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου λειτουργίας του». 

Το ΑΚΕΛ σημειώνει τέλος ότι ο εκσυγχρονισμός, η αναδιοργάνωση και η αυτοδιοίκηση των κρατικών νοσηλευτηρίων αποτελεί αποφασιστικό βήμα και μέτρο προετοιμασίας των νοσοκομείων για την εφαρμογή του Σχεδίου Υγείας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Θέρμανση και οικονομία: Τι συμφέρει για ζεστό σπίτι!

Πού είναι το "Σημείο L" στον άνδρα;

Νίκη Μπερλουσκόνι αν οι Ιταλοί ψήφιζαν σήμερα