«Εκσυγχρονιστική Επανάσταση» το πρόγραμμά του ο ΔΗΣΥ

Ως την ευκαιρία για την «εκσυγχρονιστική επανάσταση» στον τόπο μας βλέπει ο ΔΗΣΥ τις επερχόμενες Προεδρικές 
Εκλογές του 2013. Με αυτό το στόχο  προχώρησε στη σύνταξη του περιγράμματος των προγραμματικών του προτάσεων με στόχο την δημιουργία συγκλίσεων με άλλα κόμματα.

Το περίγραμμα των προγραμματικών προτάσεων του ΔΗΣΥ αναφέρεται σε όλα τα ζωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος, όπως το Κυπριακό, εξωτερική πολιτική και εσωτερική διακυβέρνηση.

Συνομιλητής
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παύει να είναι ο κατά αποκλειστικότητα συνομιλητής της Ε/κ πλευράς και κατόπιν συνεννόησης με το Συμβούλιο Αρχηγών ο Πρόεδρος θα διορίσει προσωπικότητα εγνωσμένου νομικού κύρους, ο οποίος πλαισιωμένος από ισχυρή διαπραγματευτική ομάδα με εμπειρογνώμονες διαπραγματεύεται το κυπριακό. Ο συνομιλιτής θα είναι υπόλογος στον Πρόεδρο και στο Συμβούλιο Αρχηγών ή το Εθνικό Συμβούλιο.

Σύσταση Συμβουλίου Αρχηγών 

Για τη στρατηγική διαχείριση του εθνικού προβλήματος, το οποίο ο ΔΗΣΥ θεωρεί ότι δεν μπορεί να επωμιστεί ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας από μόνος του, προτείνει τη σύσταση του Συμβουλίου Αρχηγών. Το Συμβούλιο θα τυγχάνει ανελλιπούς ενημέρωσης τόσο από τον Πρόεδρο όσο και από τον συνομιλητή για την πρόοδο του εν εξελίξει διαλόγου. Με την καθιέρωση της προδιαβούλευσης κάθε πρόταση που κατατίθεται θα είναι προϊόν διαλόγου μεταξύ του Προέδρου, του συνομιλητή και Αρχηγών τον κομμάτων. 

Εθνικό Συμβούλιο εν ολομελεία

Το Ε.Σ. θα συνέρχεται κατά τακτά διαστήματα ή εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο είτε από τον Πρόεδρο είτε από το Συμβούλιο αρχηγών. Ταυτόχρονα ο ΔΗΣΥ προτείνει την ίδρυση υποεπιτροπών του Ε.Σ. οι οποίες με τη συμβολή εμπειρογνωμόνων που θα πλαισιώνουν τον συνομιλιτή θα ετοιμάζουν εισηγήσεις προς το Ε.Σ.

Συνολικό πλαίσιο προτάσεων για λύση
Το πλαίσιο που προτείνει ο ΔΗΣΥ, το οποίο θα διασφαλίζει την από κοινού διαχείριση με στόχο την επανένωση της Κύπρου και την απαλλαγή από την τουρκική κατοχή και τον εποικισμό θα στηρίζεται στα εξής:
1. Στις ομόφωνες αποφάσεις της 18ης Σεπτεμβρίου 2009
2. Τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται μετά την ένταξη στην ΕΕ
3. Τον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο της Κύπρου όπως διαμορφώνεται μετά την ανεύρεση υδρογονανθράκων
4. Την συμφωνία της 9ης Ιουλίου 2006
5. Τις όποιες αποφάσεις Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων (ΕΔΑΔ, ΔΕΚ)
Η ετοιμασία ενός ανάλογου πλαισίου θα άρει οριστικά τις όποιες ανησυχίες πως είτε κάποιοι θα επαναφέρουν σχέδια ή προτάσεις που απορρίφθηκαν από το λαό είτε πως κάποιοι άλλοι δεν επιθυμούν λύση, σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ. Ταυτόχρονα η Ε/κ πλευρά θα προβάλει με πειστικότητα την επιθυμία της για λύση.
Όλα τα πιο πάνω δεν αποσκοπούν, σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, στη σύγκληση όποιας διεθνούς ή πολυμερούς διάσκεψης αλλά στον καθορισμό των όρων διεξαγωγής ενός νέου κύκλου συνομιλιών μετά τις Προεδρικές.
Οι πιο κάτω όροι πρέπει να πληρούνται
•Η διαδικασία θα παραμείνει υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και θα διεξάγεται με βάση τις αποφάσεις του Σ.Α. 
•Δεν θα τεθούν χρονοδιαγράμματα 
•Δεν θα γίνει αποδεκτή η άσκηση της όποιας μορφής επιδιαιτησίας 
•Θα προνοεί ουσιαστική εμπλοκή της ΕΕ με εκπρόσωπο της Ένωσης ως ενεργό μέλος του διαλόγου 
•Το πρόσωπο που θα συμμετέχει από την ΕΕ θα είναι υψηλού επιπέδου και θα διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και όχι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

•Σαφή συμφωνία για τη βάση των διαπραγματεύσεων και πώς το νέο καθεστώς που θα προκύψει θα διασφαλίζει πλήρως τη μία και μόνη διεθνή προσωπικότητα, κυριαρχία και ιθαγένεια. Διευκρινίζεται ότι η πολιτική ισότητα δεν συνεπάγεται με αριθμητική ισότητα ή ισότητα κατανομής πόρων αλλά ισότητα όπως προβλέπεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. 
•Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να είναι προϊόν διαλόγου και όχι αποτέλεσμα έξωθεν επιβολής και η αποδοχή της θα πρέπει να επισφραγίζεται από το λαό δια δημοψηφισμάτων. 
Στο νέο κύκλο συνομιλιών θα συμμετέχει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο του καθώς και η ΕΕ. Η Τουρκία θα συμμετέχει ως η κατοχική δύναμη η οποία φέρει και την ευθύνη για την εξεύρεση της επιδιωκόμενης λύσης, καθώς και η Ελλάδα ως μια από τις εγγυήτριες δυνάμεις, ως προστάτιδα των Ε/κ συμφερόντων. Τέλος ένας συνομιλητής από κάθε κοινότητα. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή της Αγγλίας δικαιολογείται μόνο στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης όταν αντικείμενο του διαλόγου θα είναι οι συνθήκες εγκαθίδρυσης Συμμαχίας και Εγγυήσεων.

Εξωτερική Πολιτική
Ο ΔΗΣΥ τάσσεται υπέρ της ένταξης της Κύπρου στον Συνεταιρισμό για την Ειρήνη, καθώς και υπέρ της οικοδόμησης σχέσεων με το ΝΑΤΟ χωρίς να αποκλείει την ένταξη μας σε αυτό. Θεωρεί επίσης σημαντική την εμβάθυνση των σχέσεων με χώρες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα κέντρα αποφάσεων όπως το Ισραήλ.

Διακυβέρνηση
Ο ΔΗΣΥ προτείνει τη δημιουργία πέντε εώς έξι υφυπουργείων ώστε να υλοποιούνται πιο άμεσα οι κυβερνητικές αποφάσεις, αφού λόγω του περιορισμένου αριθμού υπουργείων επιφορτίζονται με πολλά αλληλεπικαλυπτόμενα θέματα.
Προτείνεται επίσης ενοποίηση αρμοδιοτήτων και συγχώνευση διάσπαρτων δημόσιων υπηρεσιών ώστε να καταστούν πιο αποτελεσματικές και να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα.

Με στόχο την συνένωση των τμημάτων και υπηρεσιών της δημόσιας υπηρεσίας ο ΔΗΣΥ θεωρεί ότι η άμεση διεύρυνση του θεσμού της εναλλαξιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων θα συμβάλει σημαντικά.

Με τη σύσταση επιτροπών ελέγχου, τη θεσμοθέτηση ποινικών και αστικών ευθυνών καθώς και την θεσμοθετημένη υποχρέωση πολιτειακών αξιωματούχων του δημοσίου, ο ΔΗΣΥ στοχεύει να βάλει τέλος στα όποια φαινόμενα διαφθοράς παρουσιάζονται.

Όσο αφορά τον διορισμό μελών υπηρεσιών σε νευραλγικές επιτροπές ο Πρόεδρος θα προχωρά στον διορισμό τους κατόπιν διαβούλευσης με την Βουλή των αντιπροσώπων.

Δικαιοσύνη
Με στόχο την επίσπευση στην απονομή δικαιοσύνης ο ΔΗΣΥ προτείνει την εφαρμογή του Συντάγματος με τη δημιουργία Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαστηρίου, με πρωτοβάθμια δευτεροβάθμια αλλά και τριτοβάθμια δικαιοδοσία.
Όσο αφορά την αξιοπιστία των θεσμών του κράτους, προτείνεται η θεσμοθέτηση των ευθυνών του Προέδρου, των Υπουργών και των πολιτειακών αξιωματούχων για αστικές και ποινικές ευθύνες που τυχόν φέρουν. Ταυτόχρονα προτείνεται η συγκεκριμενοποίηση των αδικημάτων από τα οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να διωχθεί.

Εκλογές

Γίνεται επίσης εισήγηση για να μην μπορεί κάποιος Πρόεδρος ή Δήμαρχος να μην μπορεί να επανεκλεγεί όταν έχει διατελέσει δύο συνεχόμενες θητείες.

Ταυτόχρονα θα ληφθεί υπόψη η άποψη των πολιτών για την οριζόντια ψηφοφορία, ενώ οι πολίτες θα εγγράφονται αυτόματα στους εκλογικούς καταλόγους. Προτείνεται επίσης η απάλειψη κάθε ποινής που υποχρεώνουν τον πολίτη να μετέχει σε ψηφοφορία ενώ στο τραπέζι μπαίνει και η εισήγηση για ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Όσο αφορά την οικονομία και το αναπτυξιακό μοντέλο, αυτό περιλαμβάνει την επανεξέταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του κράτους, την εκμετάλλευση της κρατικής περιουσίας την πράσινη ανάπτυξη καθώς και συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα.

Τέλος ο ΔΗΣΥ στηρίζει την λειτουργία καζίνο η οποία θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα επιφέρει πολλά έσοδα στο κράτος, σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πού είναι το "Σημείο L" στον άνδρα;

Νέα σύλληψη για την κλοπή κερματοδέκτη