Σε απόγνωση οι πολύτεκνοι λόγω γραφειοκρατίας

Πολλές οικογένειες έμειναν χωρίς ρεύμα, ψωμί, γάλα, γκάζι. – Το πρόβλημα στην Επιτροπή Οικονομικών. 

Άγνωστο παραμένει κατά πόσο θα εφαρμοστεί τελικά η νομοθεσία για τη στόχευση του επιδόματος τέκνου που ψήφισε η Βουλή τον περασμένο Δεκέμβριο μετά την παραδοχή της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων ότι προκύπτουν διάφορα προβλήματα στην εφαρμογή της νέας νομοθεσίας μέσα στον καθορισμένο χρόνο των τεσσάρων μηνών που απαιτεί να έχουν στη διάθεση τους''.

''Δυστυχώς, σήμερα δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο νόμος που έχει ψηφίσει η Βουλή τον περασμένο Δεκέμβριο μπορεί να εφαρμοστεί'', δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Νικόλας Παπαδόπουλος, ύστερα από τη συνεδρία της Επιτροπής, η οποία εξέτασε έπειτα από πρόταση του βουλευτή Μάριου Μαυρίδη, τα προβλήματα που δημιουργούνται από την καθυστέρηση στη λήψη επιδομάτων τέκνου στις πολύτεκνες οικογένειες, λόγω της αλλαγής της διαδικασίας από την Υπηρεσία χορηγιών και επιδομάτων μετά την ψήφιση των περικοπών που ψήφισε η Βουλή. 

''Ήδη υπάρχουν καταγγελίες για καθυστερήσεις, δεν είναι έτοιμες οι αιτήσεις για να δοθούν στον κόσμο για να γνωρίζει και ο κόσμος τι πληροφορίες πρέπει να συλλέξει για να καταθέσει με την αίτηση του σε ό,τι αφορά το επίδομα τέκνου και βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μπάχαλο'', είπε ο κ. Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι ''αυτή η έλλειψη οργάνωσης από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας θα ταλαιπωρήσει μερικές χιλιάδες συμπατριωτών μας που περιμένουν τα επιδόματα τέκνου και ιδιαίτερα θα επηρεάσει χαμηλόμισθες οικογένειες που βασίζονται πάνω στα επιδόματα τέκνου για να πληρώνουν τις δόσεις των δανείων τους''.

Αυτή η κατάσταση, συνέχισε, δεν μπορεί να ευχαριστεί κανένα αλλά κατ' ακρίβεια πρέπει να μας ντροπιάζει ως πολιτεία και ως κράτος. 

Ανέφερε ότι ''όπως είπε και ο εκπρόσωπος της οργάνωσης πενταμελών οικογενειών, τελικά καταντήσαμε αντί να κυνηγάμε τους έχοντες και κατέχοντες να κυνηγάμε αυτούς που δεν έχουν και δεν κατέχουν''. 

Ο κ. Παπαδόπουλος εξήγησε ότι ''παρουσιάζονται προβλήματα σε ότι αφορά τη δέσμευση της εκτελεστικής εξουσίας για καταβολή αυτών των επιδομάτων εντός των τεσσάρων μηνών που έχει στη διάθεση της…με βάση το χρονοδιάγραμμα της σχετικής νομοθεσίας που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο''.

Ανέφερε ότι η Επιτροπή άκουσε ''με ιδιαίτερη ανησυχία τα προβλήματα όπως τα έχει περιγράψει η αρμόδια υπηρεσία επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι δεν είναι βέβαιοι και αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή τη νέας νομοθεσίας μέσα στο χρόνο που έχουν στη διάθεση τους''.

Πρόσθεσε ότι ο λειτουργός της υπηρεσίας επιδομάτων ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών ότι ''πρόκειται για μια μικρή υπηρεσία με 15 άτομα και δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις δεκάδες χιλιάδες των αιτήσεων που προβλέπουν ότι θα υποβληθούν μέσα στους επόμενους μήνες, έχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την εκτίμηση και την αξιολόγηση των περιουσιών καθώς το Κτηματολόγιο έχει στοιχεία μόνο με τις αξίες του 1980 και επομένως δεν γνωρίζουν πώς θα υπολογίσουν και εκτιμήσουν με τις τρέχουσες αξίες τις περιουσίες, ενώ προκύπτουν προβλήματα από τα στοιχεία που μπορεί να δώσει ο Φόρος Εισοδήματος για τα εισοδήματα των αιτητών το 2011, επειδή θα βασιστεί ο κάθε αιτητής στα εισοδήματα του προηγούμενου χρόνου για να υποβάλει αίτηση''.

Ανέφερε επίσης ότι προκύπτουν διάφορα προβλήματα σε σχέση με τη μηχανογράφηση και άλλες πληροφορίες που πρέπει να πάρουν από αρμόδιες υπηρεσίες. 

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Πάμπος Παπαγεωργίου είπε ότι ''έχουμε επισημάνει στους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας ότι πρέπει να περατωθεί η εξέταση των αιτήσεων σε ένα εύλογο διάστημα ούτως ώστε να μην υπάρξει αναστάτωση στον οικογενειακό προϋπολογισμό ατόμων, οι οποίοι μέχρι τώρα λάμβαναν αυτό το επίδομα σε μηνιαία βάση''. 

''Θέλω να τονίσω ότι δεν πρέπει να απεμπολήσουμε την αρχή της στόχευσης γιατί ακούστηκαν και φωνές να πάμε πίσω στο παλιό καθεστώς'', είπε, προσθέτοντας ότι στο παλιό καθεστώς πλούσιοι και φτωχοί έπαιρναν τα ίδια, πράγμα που σημαίνει ότι οι φτωχοί επιδοτούσαν μέσω των καθολικών επιδομάτων τους πλούσιους''. 

Αναφέροντας ότι ''αυτή τη στιγμή έχουν τεθεί και εισοδηματικά και περιουσιακά όρια'', ο κ. Παπαγεωργίου είπε ότι ''είναι θέμα όμως πως η εφαρμογή αυτής της λογικής αλλαγής θα γίνει με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην αναστατώσει τον οικογενειακό προϋπολογισμό ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού''. 

Ερωτηθείς για το πώς θα ξεπεραστεί το πρόβλημα, ο κ. Παπαγεωργίου είπε ότι ''η εντύπωση μου είναι πως όταν θέταμε θέμα ορίου περιουσίας, δηλαδή να μην δικαιούται κανένας να παίρνει αυτά τα επιδόματα αν η περιουσία του είναι πάνω 1,2 εκατομμύρια ευρώ, θα ελεγχόταν με μία δήλωση'' του ενδιαφερόμενου ότι η περιουσία του δεν υπερβαίνει αυτό το ποσό.

Ανέφερε ότι ''τώρα φαίνεται ότι προσπαθούν να έχουν μια λεπτομερή καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων πάνω στην αίτηση'' και πρόσθεσε ότι αυτό είναι αντιπαραγωγικό''.

Ο βουλευτής του ΚΣ ΕΔΕΚ Νίκος Νικολαϊδης είπε ότι από τη συνεδρία της Επιτροπής έχει προκύψει το θέμα ''κάποιων πρακτικών ρυθμίσεων για να εφαρμοστούν οι νομοθεσίες που ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή σε σχέση με διάφορους τομείς, είτε επιδόματα είτε υπηρεσίες''.

''Για κάποια νομοσχέδια που ψηφίστηκαν με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, δεν φαίνεται η εκτελεστική εξουσία να έχει κάνει εκείνες τις πρακτικές ρυθμίσεις για να μπορέσουν να δουλέψουν με το σωστό τρόπο, όπως και για κάποιες προτάσεις νόμου που πρότειναν βουλευτές επίσης η εκτελεστική εξουσία δεν ήγειρε τις ενστάσεις εκείνες ή τα σημεία εκείνα τα οποία έπρεπε να ρυθμιστούν'', πρόσθεσε. 

Ο κ. Νικολαϊδης εξέφρασε την ανάγκη ''να γίνουν κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις χωρίς να αναιρεθεί η βασική φιλοσοφία αυτών των νομοσχεδίων είτε πρόκειται για στόχευση κοινωνικών παροχών είτε πρόκειται για περιορισμό των υπερωριών, όπως το θέμα του Μουσείου που προέκυψε ένα πρόβλημα με τις υπερωρίες των λειτουργών''.

Ανέφερε ότι το βασικό είναι πως ''δεν πρέπει να υπάρξουν αδικίες εις βάρος ομάδων του πληθυσμού όπως οι πολύτεκνοι, οι οποίοι στηρίζονται πάνω στο εισόδημα το οποίο υπάρχει είτε από το επίδομα τέκνου είτε από το φοιτητικό επίδομα και το οποίο συνυπολογίστηκε από τις οικογένειες αυτές στο μηνιαίο τους εισόδημα''.

Πρόσθεσε ότι ''οποιεσδήποτε καθυστερήσεις θα πλήξουν κατά τρόπο ουσιαστικό και άδικο αυτές τις οικογένειες''.

Ο κ. Νικολαϊδης είπε ότι ''η Βουλή έχει ζητήσει από την εκτελεστική εξουσία να προχωρήσει σε κάποιες εισηγήσεις σε ό,τι αφορά το τι ρυθμίσεις θα μπορούσαν να γίνουν'', προσθέτοντας ότι ''θα μελετήσει και η Βουλή με δική της πρωτοβουλία τι τροποποιήσεις θα μπορούσαν να υπάρξουν για να ρυθμιστεί αυτό το θέμα και να μην υπάρχουν αυτές οι άδικες μεταχειρίσεις ομάδων πολιτών''.

Ανέφερε ότι ''υπάρχει κάποιο πρόβλημα κυρίως στον υπολογισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας που είναι μια διαδικασία χρονοβόρα'' και πρόσθεσε ότι ''πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος, είτε με κάποια δήλωση είτε με κάποιον υπολογισμό χονδρικό''. 

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Γιώργος Περδίκης είπε ότι ''επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις'' του Κινήματος και πρόσθεσε ότι ''είχαμε προειδοποιήσει από το Δεκέμβρη ότι υπήρχαν πολλά κενά, πολλές ελλείψεις σε αυτό το νομοσχέδιο που ψήφισε η Βουλή με τη διαφωνία του Κινήματος των Οικολόγων''. 

''Ηταν η τελευταία τάξη ανθρώπων που έπρεπε να επηρεαστεί από τα οικονομικά μέτρα και δυστυχώς κοινή συναινέσει, άλλαξαν τον κατάλογο και τους έβαλαν πρώτους, τους πολύτεκνους και τους φοιτητές και πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν σοβαρές σκέψεις για διόρθωση του λάθους'', πρόσθεσε. 

Ο κ. Περδίκης είπε ότι ''ίσως να ήταν σωστό να ανασταλεί η εφαρμογή της νομοθεσίας μέχρι να είναι έτοιμες οι κυβερνητικές υπηρεσίες να την εφαρμόσουν κατά τρόπο αξιόπιστο και δίκαιο''. 

Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας Ευθύμιος Στρούθος, δήλωσε μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών ότι εκ των πραγμάτων φαίνεται πως για αρκετούς μήνες δεν θα καταβάλλεται το επίδομα τέκνου στους δικαιούχους. «Εχουμε τονίσει πως αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο διότι θα την πληρώσουν τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, τα οποία το επίδομα αυτό το χρειάζονται για τις καθημερινές τους ανάγκες», είπε.

Ο κ. Στρούθος ανέφερε πως στα γραφεία της Οργάνωσης και στις πέντε επαρχίες καθημερινά δέχονται πολλά τηλεφωνήματα ανθρώπων που βρίσκονται σε απόγνωση. «Ανθρωποι άνεργοι με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας που δεν παίρνουν αυτό το επίδομα. Ζητούμε από την πολιτεία όπως το συντομότερο δυνατό να καταβληθούν τα επιδόματα τέκνου στους δικαιούχους», είπε. 

Παράλληλα, είπε πως ο αγώνας συνεχίζεται για την αναγνώριση των πενταμελών οικογενειών ως πολύτεκνων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ο ΓΓ της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων Νίκος Βαλιαντής δήλωσε ότι κατά τη συνεδρία της Επιτροπής επεσήμαναν ότι το «άδικο νομοσχέδιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί για πολλαπλούς λόγους, τους οποίους και οι ίδιοι (Βουλευτές) το αντιλήφθηκαν». 

Ο κ. Βαλιαντής δήλωσε ότι δεν μπορεί η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών να πει με σιγουριά ότι θα δοθούν τα επιδόματα στους δικαιούχους για τους τέσσερις μήνες που έχουν κοπεί. «Επίσης, είναι σχεδόν αδύνατο να μπορεί κανείς να δώσει την πραγματική αξία των ακινήτων του για αυτό και η Οργάνωση ζήτησε την αναστολή του νομοσχέδιου αυτού μέχρι να διευκρινισθούν οι αιτήσεις, οι οποίες θα δοθούν από το Υπουργείο Οικονομικών», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι σε περίπτωση που θα συνεχιστεί να μην δίνονται τα επιδόματα στους δικαιούχους, θα ληφθούν μέτρα. «Ο κόσμος φωνάζει και απειλεί», και αυτές οι απειλές, όπως είπε, στρέφονται και προς τη Βουλή αλλά και προς την Κυβέρνηση.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολυτέκνων Επαρχίας Λευκωσίας Βίβη Βαλιαντή είπε ότι έρχονται στην Επιτροπή ''πολλές αιτήσεις και τηλέφωνα για βοήθεια και υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που αυτή τη στιγμή δεν έχουν τα είδη πρώτης ανάγκης (ψωμί, γάλα, γκάζι)''. 

Ανέφερε ότι η Επιτροπή προσπαθεί να εξασφαλίσει δωρεάν αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης από εταιρείες όπως γαλακτοκομικές εταιρείες, φούρνοι και υπεραγορές και πρόσθεσε ότι ''στέλλουμε οικογένειες κάθε Σάββατο που κλείνουν οι υπεραγορές και ότι μείνει από φθαρτά να το παίρνουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν''. 

Η κ. Βαλιαντή είπε ακόμη ότι ''πολλές οικογένειες έχουν μείνει χωρίς ρεύμα γιατί δεν έχουν λεφτά να το πληρώσουν'' και πρόσθεσε ότι η Επιτροπή δεν ξέρει πώς να ανταποκριθεί σε αυτή την ''πάρα πολύ απελπισμένη κατάσταση''. 

Ανέφερε είναι αρκετές οι οικογένειες που δεν έχουν να φάνε και οι οποίες είναι άνεργοι είτε και οι δύο οι γονείς είτε ο ένας γονιός.

''Όταν και οι δύο γονιοί μιας οικογένειας είναι άνεργοι και βασιζόντουσαν στο επίδομα τέκνου για να πληρώσουν είτε το ρεύμα είτε την επιβίωση τους, βρέθηκαν ξαφνικά επί ξύλου κρεμάμενοι'', ανέφερε και πρόσθεσε ότι προέκυψε και θέμα με τα κρατικά ινστιτούτα καθώς ''υπάρχει νόμος ότι όταν δεν πληρωθούν τα κρατικά φροντιστήρια δεν θα πάρουν το απολυτήριο του Λυκείου''.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πραξικόπημα στην Ταϊλάνδη

Μπάιντεν: Παίχτης-κλειδί η Κύπρος στην Αν. Μεσόγειο

Περιφερειακός ηγέτης η Κύπρος με τη λύση